Projects portfolio

2015

 • 12km of strategic road Chuguev-Melove (Kharkiv district), cold recycling


2014

 • Dnipropetrovsk - Mykolaiv - 54766m2
 • Kovel-Volodymyr-Volynskyi, Chervonograd-Zhovkva (km 123 + 000-km 129 + 000) - 9602,5m2.
 • Construction of three semi-detached low-rise apartment buildings with built-in garages Krymska St., 33 in Lviv.
 • O141604 Chervonograd - Peretoky - 14600m2
 • O141602 Sokal-Stoyan - 14000m2
 • O141602 Sokal-Stoyan (km34 + 750-35 + 200 km36 + 850-37 + 500) - 4426m2
 • O140601 Rava-Ruska - Gayok - 6200m2
 • O142001 Yavir-Grushiv - 31770m2
 • O141903 Borynia - Mokhnate - 12880m2
 • Sokal-O141607 Chervonograd (km 3 + 500 + 310 km9) - 32880m2
 • O141306 Radekhiv - Nyvytsi (km 0 + 600 + 1 700 km) - 4250m2
 • M03 Kyiv - Kharkiv - Dovzhanskiy the road T-17-37 and T-17-37 Bochky - Novyi Bayrak - Petrivka - 127418,13m2
 • Lviv - Ternopil (km 68 + 000 - km 72 + 000) - 42220m2

2013

 • Oleksandrivka - Kirovograd - Mikolayiv - 43792m2
 • N02 Lviv - Ternopil - 23491,5m2
 • Bogdanivska Str.(from Hlynianskyi Tract to Zolochivska Str.) - 8340m2
 • N09 Mukachevo- Radekhiv- Bohorodchany -Iv.Frankivsk- Rohatyn-Bibrka - Lviv (Zelena St) - 2200m2
 • Construction of three semi-detached low-rise  apartment buildings with built-in garages Krymska St 33 in Lviv.
 • Siayvo St- 7128m2
 • Zelena st - 30051m2

2012

 • Oleksandrivka, Kirovograd, Mikolayiv - 69 110,00 m2
 • Kyiv-Chop - 233 265.70 m2
 • Shevchenka St.- 4983 m2
 • Kolomyya - 10 000 m2

2011

 • Novograd Volynskyi - 90 m2 436.50
 • Reconstruction of streets:
 • - Shevchenka - 26 m2 08.41
 • - Stryis'ka - 21,206 m2
 • - Gorodotska - 85,258 m2
 • Road marking on the petrol stations
 • Maintenance (Stryjskyj bus station)

2010

 • Reconstruction of roads:
 • - Kulparkivska  St.(2-3 stage) - 30 972 m2
 • - Lubinska St. - 29 045 m2
 • - Stryiska - 23 414 m2
 • - Sacharovà - 8 520 m2
 • Kyiv - Chop highway - 67 464 m2

 

Our machinery

Unique for Ukraine: Wirtgen WR 4200

 

Find us


LLC «BALTOM UKRAINE» Ukraine, 79040, Lviv, Gorodotska str., 367a

+38 032 2950736

Machinery for sale: +38 050 7440575
tehnicasale@gmail.com